Βίντεο εγκατάσταση από τους εικαστικούς
Μανόλη Αποστολάκη
& Ανδρέα Σταυριανουδάκη Καμπά_
Αθέατη πόλη 2016_
7, 8 και 9 Οκτωβρίου_
πρώην Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου_