Κατασκευή σε σιδερένιο πλαίσιο σε συνδυασμό με διάφορα υλικά και μηχανικά μέρη.

Κατασκευή σε σιδερένιο πλαίσιο σε συνδυασμό με διάφορα υλικά και μηχανικά μέρη.