Λάδι, 1994 -1996
slide0004_image009

slide0004_image011
slide0007_image006

slide0008_image017

slide0047_image020

slide0103_image025

slide0104_image028

slide0104_image030

slide0104_image032

slide0106_image035

slide0103_image023

slide0106_image039

slide0015_image042

slide0015_image044

Ζωγραφική, μικτή τεχνική

slide0003_image048

slide0016_image051

slide0012_image065

slide0012_image067

slide0017_image060

slide0014_image070

 

slide0014_image074

slide0038_image078

Ακουαρέλες

slide0009_image081
slide0009_image083

slide0009_image085

slide0064_image088

slide0066_image093

slide0066_image095

 

slide0069_image102

slide0072_image115

slide0072_image117

slide0072_image119

slide0073_image106

slide0073_image110

slide0073_image112

slide0073_image108

Ρόδια, ακουαρέλες

slide0098_image154

slide0098_image156

slide0098_image158

 

slide0099_image163

slide0099_image165

slide0099_image167

On Kites (2004)

slide0086_image174

slide0084_image207

slide0084_image209

slide0084_image211

slide0084_image213

slide0084_image215

slide0085_image187

slide0085_image189

slide0085_image191

slide0085_image193

slide0083_image171

slide0086_image175

slide0086_image177

slide0087_image196

slide0087_image198

slide0087_image200

slide0087_image202

slide0087_image204

slide0092_image180

slide0092_image182

slide0092_image183 slide0095_image218

slide0095_image220

slide0095_image222

Σημαδούρες, ένα τετράδιο (μελέτη)

slide0076_image225

slide0070_image253

slide0070_image255

slide0070_image257

slide0070_image259

slide0070_image261

slide0070_image263

slide0070_image265

slide0070_image267
slide0074_image276

slide0074_image278

slide0074_image280

slide0074_image282

slide0074_image284

slide0075_image270
slide0076_image227

slide0076_image229

slide0077_image248

slide0077_image250

slide0078_image232

slide0078_image234

slide0078_image236

slide0078_image238

slide0078_image240

slide0078_image244

“Ψάρια” 2006-2007
slide0023_image330 slide0023_image332 slide0024_image335 slide0025_image342 slide0025_image344 slide0026_image347 slide0026_image349 slide0027_image291 slide0027_image293 slide0029_image315 slide0029_image317 slide0030_image320 slide0030_image322 slide0031_image325 slide0031_image327
slide0040_image297 slide0041_image300 slide0041_image302 slide0042_image310 slide0042_image312 slide0043_image305 slide0043_image307 slide0045_image288 slide0059_image352

Συμμετοχή στην έκθεση “Touch 2007” 180χ 60 εκ. δίπτυχο, ακρυλικό

slide0067_image355

slide0067_image357

Σπουδή σε molesquin

slide0123_image523

slide0123_image525