Επαγγελματικές δραστηριότητες του Μανόλη Αποστολάκη και του εργαστηρίου Άλφα3 στον χώρο των γραφικών τεχνών, στο σχεδιασμό βιομηχανικού χώρου και στην οργάνωση εκθέσεων.