Έκθεση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου στην Σανγκάη για την προώθηση εγχώριων προϊόντων, Κίνα, 2010

IMG_8771

IMG_8772 (18)

IMG_8721 (69)

IMG_8728

IMG_8734

IMG_8712

IMG_8708 (82)

IMG_8393

IMG_8391

IMG_8363

IMG_8355

IMG_8351

IMG_8350

IMG_8344

IMG_8339 (133)

IMG_7785

IMG_7762

IMG_7756

IMG_7755 light