Τρόποι χάραξης, τρόποι εκτύπωσης,

Εκτύπωση χαρακτικών.

Τα είδη της χαρακτικής.

slide0057_image492